Litium - ion batterier for nordiske forhold - "kokt og frosset"

Det nordiske klimaet stiller høye krav både til kompetanse og batterier

Design av Li-ion baserte batterisystemer for nordiske forhold stiller høye krav til både kompetanse og batterier. Litium-ion har siden teknologien først så dagens lys for 50 år, i de senere år utviklet seg til å bli den dominerende teknologien for sekundærbatterier (oppladbare batterier). Det globale markedet for litium-ion batterier var på 32,9 milliarder USD i 2019, og forventes å vokse med 13 % årlig (CAGR) fra 2020 til 2027 (grandviewresearch.com). Lang levetid,reduksjon i batteripriser og høy energitetthet regnes som de viktigste markedsdriverne. Så langt har Li-ion ingen reelle utfordrere som er robuste nok til å få stor anvendelse utenfor forskningslaboratoriene. Les Einar Karlsens artikkel her

Related Articles

Want to know more?
Contact us