Schive ansetter "Business Development Manager"

Med ansvar for å utvikle forretningsområdet ESS (Energy Storage System)

1. oktober tok Erling Skallerud fatt på arbeidet i den nye stillingen som "Business Development Manager" for forretningsområdet "Energy Storage Systems" (ESS).

Erling har med seg 20 års erfaring innen strømforsyning til Telekom og kritisk infrastruktur. Han har vært involvert i utvikling av løsninger til blant annet alternativ fornybar energi som sol- og vindkraft som sammen med styring av kilder og utnyttelse av batteri som energilager har bidratt til å redusere driftskostnader på anlegg til en brøkdel av opprinnelig, og til å gi strøm i områder der det ikke er tilgjengelig. Salgsupport og veiledning av engineeringsavdelinger rundt i verden har også vært sentrale oppgaver. Erling er utdannet Sivilingeniør, Elkraft ved NTNU i Trondheim.

Nå ser jeg frem til nye utfordringer innen et meget spennende område som har stort vekstpotensiale – energilagring. Som forretningsutvikler i Schive får jeg utnyttet opparbeidet kompetanse og jeg ser frem til å jobbe med mange små og store aktører, og levere løsninger som markedet trenger,sier Erling

Related Articles

Want to know more?
Contact us