Allsidig Prosjektlederstilling

Spennende nyopprettet stilling som Prosjektleder

Schive AS er en respektert leverandør av komplette batteriløsninger til kunder innen industri, offshore, subsea og forsvar. Vi leverer pålitelige løsninger som skal fungere optimalt i miljøer der det stilles høye krav til bla. temperatur, støt og vibrasjon.

Vår ambisiøse fremtidsplan innebærer blant annet at vi skal flytte til nye lokaler, vi skal vinne nye prosjekter som igjen krever ny kompetanse, større produksjonskapasitet, og investeringer i ny produksjonsteknologi, og vi skal drive en kontinuerlig forretningsutvikling for å forsterke vår posisjon i markedet.

For å nå våre ambisiøs mål plan for fremtiden. For nå våre mål trenger vi en dyktig og allsidig Prosjektleder til nyopprettet stilling. Les mer om stillingen her:

Related Articles

Want to know more?
Contact us