Fremtiden i hjemmebatterier

Hvorfor skal jeg installere et hjemmebatteri?

Privathusholdningenes investeringer i hjemmebatterier og solceller er sterkt økende i Norge og det forventes kraftig vekst i årene som kommer. Har det noe for seg å investere i et hjemmebatteri? og kan jeg bruke egenlagret energi til noe fornuftig? Les interessant artikkel skrevet av Einar Karlsen her

Related Articles

Want to know more?
Contact us